Pixelmator trên iPad – Thao tác với vùng chọn

Cái mà làm cho pixelmator xử lý ảnh mạnh mẽ hơn các ứng dụng khác trên iPad (kể cả photoshop) là bộ công cụ selection và các khả năng tinh chỉnh trên chúng.

Chúng ta sẽ đi 1 vòng khảo sát bộ công cụ này và hãy thử tạo vùng chọn để thử nghiệm các thao tác đa chạm xử lý ảnh trên màn hình cảm ứng iPad.

Các công cụ chọn ảnh

 1. Free Selection: Chọn tự do bao gồm đường chọn là đường cong và đa giác.
 2. Elliptical Selection: Đường chọn hình bầu dục hoặc đường tròn
 3. Rectangular Selection: Đường chọn hình chữ nhật hoặc hình vuông
 4. Quick Selection: Chọn theo kiểu lan
 5. Color Selection: Chọn theo mảng màu
 6. Magnetic Selection: Chọn theo đường

Tạo vùng chọn

 • Chọn theo đường chọn:
  • Free Selection: Sử dụng chọn các vùng phức tạp,
    • Chọn đường tự do: Tap và di để tạo vùng chọn
    • Chọn hình đa giác, với các cạnh là đường thẳng: tap chọn các điểm nối các cạnh

   Tap vào điểm bắt đầu để đóng vùng chọn

  • Rectangular Selection: Chọn các mảng hình chữ nhật như các mảng nhà phố, buiding
  • Elliptical Selection: Chọn mảng hình bầu dục, hình tròn
 • Chọn theo mảng màu:
  • Quick Selection: Tap lên mảng màu và di chuột, vùng chọn sẽ lan rộng theo đường di ngón tay
  • Color Selection: Tap lên mảng màu muốn lấy, các mảng khác cùng màu cũng được chọn

Mẹo: Zoom to ảnh để chọn chính xác hơn

Bỏ chọn

 • Bỏ  đường chọn cũ, chọn đường mới: Khi tạo thêm đường chọn mới, pixelmator sẽ tự động bỏ đường cũ (do mặc định Selection Mode ở chế độ Create New Selection
 • Sử dụng công cụ selection khác để chọn đường chọn mới (bỏ đường chọn cũ): Nhấn Deselect

Thêm, bớt vùng chọn

 • Thêm vùng chọn mới, cộng gộp vào vùng chọn cũ: Tap Selection Mode > Add to Selection trước khi chọn
 • Tạo vùng chọn mới cắt vùng chọn trước đó: Tap Selection Mode > Subtract from Selection trước khi chọn

Làm mềm biên vùng chọn (Refine)

Đảo ngược vùng chọn

Đang trong chế độ tạo vùng chọn, tap invert. Vùng chọn hiện tại sẽ là vùng nằm ngoài vùng chọn trước đó

Di chuyển vùng chọn

(vẫn còn đang trong chế độ tạo vùng chọn), tap và di ngón tay để di chuyển vùng chọn

Transform vùng chọn

Dùng 1 ngón tay di chuyển các node của khung bao

Transform mảng hình đang chọn

(vẫn còn đang trong chế độ tạo vùng chọn)

 • Phóng to, thu nhỏ (scale) Dùng ngón tay di chuyển các node của vùng chọn
 • Xoay (rotate): Dùng 2 ngón xoay chạm và xoay (góc xoay sẽ hiển thị bằng độ)

copy, cut, paste, delete vùng chọn

Thoát khỏi chế độ tạo vùng chọn: Tap một ngón tay lên vùng chọn, một menu xuất hiện.

Leave a Reply