Poses for artist Volume 2

Tiếp tục với bộ sách 2 quyển về các thế dáng Ngồi và chuyển động trong một cuốn sách định dạng EPUBS. Bạn cứ tham khảo dù không rành tiếng Anh.

Poses for artist Volume 2 – Dynamic and Sitting Poses

Tác giả: Justin Martin
Thể loại:
 Hội hoạ
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: ePUBS
Dung lượng: 26,7 MB

Download:  Poses_for_Artists_Vol2_by_Justin_Martin

Link Volume 1

 

Vài hình ảnh các trang nội dung

 

 

 

 

 

library_book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − nine =