Procreate – phiên bản nâng cấp 4.03

Sau đợt nâng cấp lớn ở phiên bản 4.0 với hàng loạt các tính năng mới thì Savage tiếp tục ra phiên bản 4.03 với nhiều sửa lỗi và nâng cấp nhẹ dựa trên các phản hồi tích cực từ người dùng.

Bổ sung – Nâng cấp

Bổ sung 1: Đảo ngược vùng mặt nạ “Invert mask”

Bổ sung 2: Tạo vùng mask và đổ màu cho nó trong chế độ selection

Bổ sung 3. Bổ sung nút “Done” vào layer background

Với nút “Done” màu sẽ được gán và đưa bạn về lại bảng lệnh layer đã mở trước đó.

Bổ sung 4. Bổ sung chức năng bật tắt Size Compression

Vào Brush > Pencil > Apple Pencil Tilt

Cải tiến và Sửa lỗi

  • ColorDrop
  • Transform
  • Hiển thị Brush size
  • Chế độ hòa trộn Darken blend mode mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − eighteen =