procreate 4.0 – Vùng chọn và chế độ mặt nạ

Các thao tác với vùng chọn và chế độ mặt nạ trong ứng dụng Procreate

Chọn công cụ freehand Selection, Cạnh dưới màn hình xuất hiện menu

Tạo vùng chọn

  • Freehand: Vẽ chọn theo đường, để đóng vùng chọn click vào điểm khởi đầu (đốm tròn xám)
    • Đường thẳng: Click các điểm sẽ được nối với nhau với đường chọn thẳng
    • Đường tự do: Drag 1 vùng muốn chọn
  • Automatic: Tô chọn theo mảng màu. Tap lên vùng màu muốn chọn, giữ nguyên ngón tay chạm và trượt theo phương ngang màn hình để điều chỉnh độ phủ của vùng chọn. Tính chất này giống công cụ magic wand bên photoshop

Đảo ngược vùng chọn:

Tap lên nút invert , phần chọn sẽ là bên ngoài vùng chọn lúc đầu

Thêm vùng chọn

Khi đã có 1 vùng được chọn, chọn thêm vùng khác, mặc định procreate sẽ cộng gộp vào vùng chọn trước

Cắt bớt vùng chọn

Để trừ bớt vùng chọn, thao tác như cộng thêm rồi nhấn nút undo và dấu trừ 

Hủy vùng chọn

Trường hợp muốn bỏ vùng đang chọn (mà vẫn giữ lại vùng chọn trước đó) nhấn nút 

undo/ redo thao tác chọn

Đó là 2 nút undo: , redo 

Delete mảng vùng chọn

Với một vùng đang được chọn, để xoá nội dung của nó (trong layer), sử dụng một trong 2 thao tác dưới đây.

  • Tap lên thumbnail layer, mở menu và chọn “Clear”
  • Shake 3 ngón tay

Chọn hết các đối tượng trong layer

Tap lên công cụ Selection hoặc tap lên thumbnail layer chọn “Select ” trong menu xuất hiện.

Copy vùng chọn ra 1 layer mới

Tính năng nhân bản và tách vùng chọn riêng ra một layer mới. Tính năng này ở các phiên bản củ bạn phải mất 2 thao tác: copy + paste. Với procreate 3.1 bạn có sẵn nút trên thanh công cụ selection để tách vùng chọn.. thuận tiện hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa dưới đây, trích vùng chọn 2 viên gạch trên cùng (với chiết lá) ra một layer mới.

  • Sử dụng free selection chọn 2 viên gạch
  • Tap lên nút  trên thanh công cụ selection.

Vùng chọn sẽ được nhân bản và tách riêng ra một layer. Chức năng này rất hay sử dụng khi người vẽ cần chỉnh sửa ảnh trên nhiều layer riêng biệt.

Chế độ mặt nạ

Khi tạo vùng chọn, mặc định procreate cô lập vùng chọn. Mọi thao tác tô vẽ không ảnh hưởng phần bên ngoài vùng chọn

Sử dụng cách này để tô bóng một khối cầu bằng nét cọ mềm mà vẫn tạo được 1 cạnh gắt.

Tạo layer mặt nạ trong thumbnail menu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five − two =