Sắc độ trên khối cầu

color thực 1 cách sống động, không gì hơn là bắt đầu từ những nghiên cứu thực tế. Ví dụ muốn tô bóng 1 quả cầu, bạn phải nắm được quy luật của ánh sáng chiếu lên nó. Ánh sáng là ánh sáng gì? sáng trắng hay sáng màu? Ánh sáng chiếu từ đâu? Ánh sáng mạnh hay yếu? 

Ánh sáng mạnh sẽ tạo nên độ tương phản cao với những khoảng gắt giữa mảng sáng và tối. Ánh sáng chiếu xiên sẽ tạo nên mảng bóng đổ dài hơn ánh sáng đặt ở trên cao…

Chúng ta hãy phân tích sắc độ trên khối cầu với ánh sáng chiếu xiên và những thuật ngữ Anh Văn Chuyên Dùng về sáng và tối.

  • Center light: là đốm sáng nhất, nơi nhận ánh sáng chiếu trực tiếp
  • Highlight: Là mảng sáng nhì, là mảng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ luồng ánh sáng
  • Halftone: là nơi mà chất liệu của vật thể hiện rõ nhất với ánh sáng vừa đủ
  • Terminator: ranh giới giữa vùng sáng và tối
  • Core of Shade (Hump of the shadow): vùng tối ngay sau Terminator
  • Occlusion shadow: phần tối nhất là vị trí chạm nhau giữa 2 vật. Đây thường là điểm tiếp xúc của vật với nền, hoặc vết nứt trên mặt đá.
  • Reflected Light: là khoảng bị hắc sáng từ bề mặt khác (ví dụ như từ mặt nền hắc sáng lên)
  • Cast Shadow: bóng đổ của vật lên nền dưới một nguồn sáng chiếu xiên
  • Form Shadow: bóng tối trên vật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × one =