SketchUp – Điều khiển góc nhìn camera

Các công cụ quản lý vùng nhìn hỗ trợ vẽ nhanh và chính xác

Quan trọng bật nhất trong quá trình thao tác trên sketchup hay bất kỳ phần mềm đồ họa nào, đó là các công cụ điều khiển vùng nhìn (viewport hay canvas)

Điều khiển vùng nhìn

 • Orbit  –  Xoay
 • Pan  –  Xê dịch
 • Zoom  –  Phóng to
 • Zoom window  –   Phóng to một vùng. Drag vùng phóng to
 • Zoom Extend  –  hiển thị tất cả đối tượng lên màn hình
 • Previous –  Trả về lại góc nhìn trước đó

Các công cụ điều khiển vùng nhìn trên thanh menu và phím tắt

Điều khiển vùng nhìn bằng mouse và trackpad

 

(mouse 3 button)

 •   (Zoom) : cuộn nút giữa
 •  (Pan):
  • nhấn nút giữa + shift + Drag
  • nhấn space + Drag 
 •   (Orbit): Nhấn nút giữa (nút cuộn) + Drag

 

(magic mouse)

 •   (Zoom) : Trượt lên mặt chuột
 •  (Pan)⇧_^_⌘ + Drag (nhấn phím trước)
 •  (Orbit) :
  • ^_⌘ + Drag phím trái (nhấn phím trước)
  • ⇧_^_⌘ + Click drag thả các phím nhưng vẫn giữ chuột

 

(magic trackpad)

 •   (Zoom) : vuốt 2 ngón
 •  (Pan) : ⌘ + ⌃+ ⇧ + 3 ngón vuốt (nhấn phím trước)
 •  (Orbit) :  Nhấn ⌘ + ⌃ + 3 ngón vuốt (nhấn phím trước)

Lưu ý: với magic mouse của Apple, bạn phải bật chế độ sử dụng thêm phím phải chuột trong MacOS. (System Preferences: Mouse > kiểm chọn Secondary click)

Nút chuyển nhanh

Từ Orbit → Pan (nhấn Shitf)

Các góc nhìn

Từ trái sang phải

 • iso góc nhìn phối cảnh
 • top góc nhìn từ trên nóc
 • Front Góc nhìn mặt tiền
 • Left Góc nhìn bên trái
 • Right Góc nhìn bên phải
 • Back góc nhìn từ phía sau


Tham khảo: https://help.sketchup.com/en/article/3000106
https://help.sketchup.com/en/article/3000109

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + three =