Khói

Các kiểu khói để bạn lồng ghép vào ảnh tạo cảm giác nóng ngon. Hiệu ứng này sử dụng nhiều trong các poster ẩm thực. Sử dụng như thế nào thì mời bạn xem ở đây.

Thể loại: Ảnh chất lượng cao
Định dạng: JPG (72 ppi, 3500 px x 2000 px)
Dung lượng: 75 jpg x 2,5 MB ≃ 153 MB
Trang download:  Smoke_Pack_75_Images

 

library_photostock

Leave a Reply