Truy cập nas từ ngoài mạng

Sau khi tiêu tốn 1 số tiền kha khá đem về một ổ mạng Synology (còn gọi là nas), mình có ngay trong tay một công cụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu thuộc hàng mạnh mẽ nhất trong các dòng ổ mạng hiện nay. Trong đó extenal access là tính năng cần phải được kể đến đầu tiên. Với extenal access bạn gần như có được một tên miền với số ip cố định cho việc tạo ra 1 trang web ngay trên ổ mạng synology

Dưới đây là các bước thiết lập EXTENAL ACCESS (Truy cập từ internet)

Bước 1:  Chọn tên miền cho ổ nas

  • Truy cập vào giao diện ổ mạng synology (từ đây về sau mình sẽ gọi tắt là “ds”) bằng trình duyệt theo địa chỉ http://find.synology.com. Nhấn connect và đăng nhập bằng account của bạn với quyền admin (mặc định user = admin, pass = (để trống))
  • Vào Control panel > Extenal Access > DDNS > Add
    • Kiểm chọn Enable DDNS support
    • chọn Service provider: Synology và chọn hostname tùy ý.

Hostname sẽ là tên miền của trang web của bạn (ví dụ trên đây của mình là http://vietchigo.myds.me)

Bước 2. Gán IP cố định cho ds trong mạng nội bộ

Đây là bước quyết định để duy trì đăng nhập, vì nếu không địa chỉ IP của ds sẽ thay đổi sau mỗi lần khởi động lại.

  • Vào Control panel > Network > Network interface > LAN 1> click Edit
  • Trong IPv4, kiểm chọn Use manual configuration, chọn IP adress. Bạn có thể chọn 3 số sau bất kỳ từ 1 đến 199, tuy nhiên để tránh trùng với các thiết bị đang sử dụng, bạn nên chọn số lớn. Ví dụ trong nhà bạn đang có 10 thiết bị kết nối mạng như máy tính, iPad, điện thoại,.. thì bạn phải chọn số lớn hơn 11 như 192.168.0.12.

Bước 3: Mở port cho ds trong router TP-Link

Dưới đây là cách thiết lập đối với router TP-Link của nhà mạng Viettel có số hiệu là TL-WR841N

  • Mở trình duyệt, truy cập vào địa chỉ router: http://192.168.0.1 (mặc định đăng nhập là user và pass: admin)
  • Forwarding > DMZ. Khai báo DMZ Host IP Address = số IP cố định của ds trong nội mạng

Giờ bạn hãy mở trình duyệt gõ vào tên miền bạn vừa tạo xem chuyện gì xảy ra nhe. Nếu ds của bạn có cài joomla hoặc wordpress từ package center thì một giao diện Blog sẽ hiện ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 8 =