Tag Archives: độc đáo

In áo từ.. nắp miệng cống

Dịch từ These Artists are Guerrilla Printing Manhole Covers Onto Shirts and Bags

Các nắp cống thường có những hoa văn với mục đích trang trí đường phố, không ai ngờ rằng chúng còn được sử dụng cho mục đích khác, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật trang trí lại càng ngạc nhiên hơn. … → In áo từ.. nắp miệng cống (xem tiếp)