Tranh Bố Cục Nhóm Dáng

Dưới đây là 8 bức tranh dự thi cao học 2015 với 8 đề tài khác nhau hoàn thành trong 2 tháng

 

Chủ đề “Sinh Hoạt Vùng Biển” – màu bột – 60 cm x 45 cm

 

Chủ đề ” Sinh Hoạt Góc Phố” – màu bột 60 cm x 45 cm

 

 

Chủ Đề “Lễ Hội Người Chăm” – màu bột 60 cm x 50 cm

 

Chủ đề “Bảo Vệ Biển Đảo” – màu bột 60 cm x 50 cm

Hướng bổ sung: Mặt biển hơi xanh lá (tránh bị bạc màu)

 

Chủ đề “Tiểu Thủ Công Nghiệp” – màu bột 60 cm x 50 cm

 

Chủ đề ” Thành Phố Phát Triển” – màu bột 60 cm x 50 cm

 

Chủ đề “Lễ Hội Đám Cưới” – màu bột 45 cm x 60 cm

Hướng bổ sung: Áo dài

Chủ đề “Xây Dựng Thành Phố” – màu bột 50 cm x 60 cm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 19 =