Tri-fold business brochure and booklet vector 2

–  Đăng lại

Là bộ brochure cho các doanh nghiệp, được làm sẵn ở dạng file vector để các bạn thiết kế tham khảo về bố cục, màu sắc và dàn trang. Và chỉ để tham khảo mà thôi, nếu áp nguyên xi vào thiết kế thì chắc chắn sẽ trùng ý tưởng và… mang tiếng.

Thể loại: Ấn phẩm
Định dạng: EPS
Dung lượng: 50,1 Mb (5 eps + 5 jpg)
DownloadiconEPSTri-fold business brochure and booklet vector 2

 

 

 

 

 

library_vector

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + five =