Trọn bộ tạp chí The Artist năm 2016

Là một trong những tạp chí về mỹ thuật nỗi tiếng cho họa sĩ. Tạp chí ra mỗi tháng 1 kỳ, mình vừa có được trọn bộ 14 quyển trong cả năm 2016.

Chất lượng tạp chí rất đẹp với nhiều hình ảnh minh họa các thủ thuật về hội họa

Thể loại: Hội hoạ
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: PDF
website: www.painters-online.co.uk

Down: The Artist 2016

01. The Artist – January 2016

02. The Artist – February 2016

03. The Artist – March 2016

04. The Artist – April 2016

05. The Artist – May 2016

06. The Artist – June 2016

07. The Artist – July 2016

08. The Artist – August 2016

09. The Artist – September 2016

10. The Artist – October 2016

11. The Artist – November 2016

12. The Artist – December 2016

The Artist – Summer 2016

The Artist – Explore Portraits

library_book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 3 =