Viết Chì Gỗ và Tác Phẩm

danh mục

Sách

Tranh

Video

 

 

iBooks

Bamboo Bridge in Cu Chi

English
Topic: Village landscape in a suburb of HCM city
author: Le Minh Thanh
Price: Free
Link: https://itun.es/us/8jQ6ib.l

 

Tay Tra Jungle in Quang Ngai

English
Topic: Wild Jungle in a central of Vietnam
Author: Le Minh Thanh
Price: $2.99
Link: http://itunes.apple.com/us/book/id1229937793

 

Trở ngại đầu tiên khi thao tác trên màn hình iPad với Apple pencil là “nó” rất trơn, tương tự như vẽ trên kiếng vậy, rất khác với vẽ trên giấy hay trên toan, ít nhiều vẫn có độ nhám của mặt giấy hay độ sệt của sơn. Đường cọ của bạn rất dễ đi lạc, nhất là các nét dài, cảm giác như khi bạn chuyển từ bút máy sang bút bi vậy. Bạn cần có thời gian làm quen với với nó.

Khi đã nhuần nhuyển, nét cọ giờ đây tung tăng tự do như người nghệ sĩ lướt trên mặt băng một cách điệu nghệ. Mọi thứ cần phải luyện tập. Đừng quá gò kỹ, cứ thoải mái vung vít bạn sẽ sớm thành công.