Viết Chì Gỗ và Tác Phẩm

danh mục

Sách

Tranh

Video

 

 

BOOK

Bamboo Bridge in Cu Chi

English
Topic: Village landscape in a suburb of HCM city
author: Le Minh Thanh
Price: Free
Link: https://itun.es/us/8jQ6ib.l

or http://vietchigo.quickconnect.to/sharing/evfvfpTm4

Tay Tra Jungle in Quang Ngai

English
Topic: Wild Jungle in a central of Vietnam
Author: Le Minh Thanh
Price: $2.99
Link: http://itunes.apple.com/us/book/id1229937793

 

PAINTING

Trở ngại đầu tiên khi thao tác trên màn hình iPad với Apple pencil là “nó” rất trơn, tương tự như vẽ trên kiếng vậy, rất khác với vẽ trên giấy hay trên toan, ít nhiều vẫn có độ nhám của mặt giấy hay độ sệt của sơn. Đường cọ của bạn rất dễ đi lạc, nhất là các nét dài, cảm giác như khi bạn chuyển từ bút máy sang bút bi vậy. Bạn cần có thời gian làm quen với với nó.

Khi đã nhuần nhuyển, nét cọ giờ đây tung tăng tự do như người nghệ sĩ lướt trên mặt băng một cách điệu nghệ. Mọi thứ cần phải luyện tập. Đừng quá gò kỹ, cứ thoải mái vung vít bạn sẽ sớm thành công.

VIDEO

Affinity Photo iPad — Add smoke to photo

 

Affinity Photo iPad — Add PRESET in Adjustments studio

 

Affinity Photo iPad — PANORAMA

 

Affinity Photo iPad — Play with SELECTIONS

 

Affinity Photo iPad — Convert any photo to PENCIL SKETCH

 

Affinity Photo iPad — EQUIRECTANGULAR Projection

 

Affinity Photo iPad — CROP Tool

 

Affinity Photo iPad — PERSPECTIVE Projection

 

Affinity Photo iPad — MASK Layer