Viết Chì Gỗ và Tác Phẩm

Viết Chì Gỗ và Tác Phẩm
Doing what you like is freedom
Liking what you do is happiness

danh mục

  • Sách
  • Tranh
  • Video

Vector Creative

Ngẫu hứng với 2 màu đen trắng với Affinity Designer

PAINTING

Trở ngại đầu tiên khi thao tác trên màn hình iPad với Apple pencil là “nó” rất trơn, tương tự như vẽ trên kiếng vậy, rất khác với vẽ trên giấy hay trên toan, ít nhiều vẫn có độ nhám của mặt giấy hay độ sệt của sơn. Đường cọ của bạn rất dễ đi lạc, nhất là các nét dài, cảm giác như khi bạn chuyển từ bút máy sang bút bi vậy. Bạn cần có thời gian làm quen với với nó.

Khi đã nhuần nhuyển, nét cọ giờ đây tung tăng tự do như người nghệ sĩ lướt trên mặt băng một cách điệu nghệ. Mọi thứ cần phải luyện tập. Đừng quá gò kỹ, cứ thoải mái vung vít bạn sẽ sớm thành công.

 

BOOK
BAMBOO BRIDGE IN CU CHI
TAY TRA JUNGLE IN QUANG NGAI