vector. New Year 2015 Design Elements

Chúng ta đang gần đến những ngày đầu tiên của năm 2015, và cũng là thời điểm các thiết kế đang tập trung vào bộ lịch chuẩn bị cho 1 năm mới sắp đến.

Bộ sưu tầm này chỉ là các chữ 2015 cách điệu một cách nghệ thuật chứ không phải bộ lịch, nghĩa là không có ngày tháng gì hết. Tuy nhiên để làm bìa lịch treo tường thì hết ý.

Thể loại: Lễ Hội
Định dạng
: EPS
Dung lượng: 102,4 Mb (30 eps + 31 jpg)
DownloadiconEPSNew_Year_2015__Design_Elements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library_vector

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − four =