White powder exploding

Bột trắng đổ tung toé trên nền đen.

Là màu đen nhưng bạn có thể loại bỏ nền với chế độ hoà trộn screen. Tham khảo cách làm ở đây

Thể loại: Ảnh nền trong suốt (300 ppi, 6000 px x 4000 px)
Định dạng: JPG
Dung lượng: 38 MB (5 jpg)
Trang download:  White powder exploding

 

 

 

 

 

 

 

library_photostock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − one =