Monthly Archives: August 2019

DS – truy cập vào synology nas từ Internet

Sau khi tiêu tốn 1 số tiền kha khá đem về một ổ mạng Synology nas (còn gọi là disk station), mình có ngay trong tay một công cụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu thuộc hàng mạnh mẽ nhất trong các dòng ổ mạng hiện nay. Trong đó extenal access là tính năng cần phải được kể đến đầu tiên mà bạn gần như có được một tên miền với số ip cố định cho việc tạo ra 1 trang web ngay trên ổ mạng đặt ở nhà mình
→ → xem tiep DS – truy cập vào synology nas từ Internet

Kỳ quan thế giới: Chùa hang Ajanta ở Ấn Độ

Dịch từ “Top 10 Wonders of the Ancient World” by Ejaz Khan

Dự tính mình sẽ giới thiệu 10 kỳ quan cổ đại theo cấu trúc của bài “Top 10 Wonders of the Ancient World” của Ejaz Khan. Nhưng “nhét” 10 kỳ quan vào 1 bài thật là phí, kiểu như “đi hoả tiễn để xem hoa” vậy, nên mình sẽ giới thiệu mỗi cuối tuần 1 kỳ quan với nhiều hình ảnh và chi tiết về chúng. Điều đáng nói ở đây là các kỳ quan này từ thời cổ đại, mà vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. → → xem tiep Kỳ quan thế giới: Chùa hang Ajanta ở Ấn Độ

AD Mac – Thiết lập gốc tọa độ transform

Bài này được viết nhanh để đón nhận một tính năng nhỏ, nhưng rất đáng giá vừa xuất hiện trên Affinity Designer trên Mac mà các nhà thiết kế rất thường xuyên sử dụng trên illustrator. Đó là di chuyển gốc toạ độ 00 vào vị trí thích hợp để dễ tính toán chính xác các khoảng cách trên một đối tượng. → → xem tiep AD Mac – Thiết lập gốc tọa độ transform

Shapr3d – Vẽ 2D trên 1 bề mặt nghiêng

Mọi cấu trúc khối dựng trong Shapr3d đều bắt đầu từ các đường nét và các các hình 2D đơn giản và bạn dễ dàng vẽ lên các mặt phẳng nền ở góc nhìn trực diện. Thế nhưng trong thực tế đâu chỉ có các mặt thẳng nằm ngang hoặc dựng đứng như trên một hình khối lập phương mà còn có các mặt nghiêng hoặc mặt tròn như mặt cầu hay mặt trụ. → → xem tiep Shapr3d – Vẽ 2D trên 1 bề mặt nghiêng