AD Mac – thay đổi đơn vị

Có những thứ lẽ ra nên đơn giản nhưng lại khá là đánh đố ở Affinity, đặc biệt với những ai đã quen với các thiết lập trong illustrator. Tất nhiên là nếu chịu khó mò mẫm 1 lúc, bạn sẽ tìm ra thôi, nhưng khi cần tra cứu nhanh thì chúng sẽ là 1 vấn đề khó chịu. Một trong những thứ như vậy là “làm cách nào để thay đổi đơn vị trong Affinity Designer trên Mac”

Có 2 cách để bạn thay đổi nhanh đơn vị trong AD Mac (thực ra là 3 cách)

Cách 1: Đổi đơn vị trên thanh context toolbar  Zoom tool

Khi chọn zoom tool thì trên thanh context toolbar sẽ xuất hiên nút units như dưới đây

Cách 2: Đổi đơn vị bằng cách click phải lên góc giao của Ruler

Click phải lên góc giao nhau của 2 thước (tất nhiên là bạn phải bật Show Ruler trong View)

Ngoài ra bạn còn có thể thiết lập trong New Document khi tạo file mới (hàng thứ 3)

 

Leave a Reply