AD Mac – Reset selection box

Có một tính năng rất hay trong thao tác Rotate trong các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp mà ít người chú ý cho đến khi cần đến, đó là tính năng chuyển khung bao đối tượng về hình chữ nhật nằm ngang ban đầu sau khi đã xoay đối tượng ở 1 góc nghiêng nào đó.

Tính năng này lợi hại khi cần cân chỉnh một đối tượng đã bị xoay lệch.

Tuy nhiên trong cả bộ 3 Affinity vẫn chưa tìm thấy tính năng này trên menu, ngoài việc sử dụng phím tắt là phím dấu chấm (.) một cách đơn giản.

Leave a Reply