Affinity Photo iPad – nâng cấp phiên bản 1.6.7

Mời bạn cùng tôi xem qua những điểm mới phiên bản 1.6.7 của ứng dụng xử lý ảnh mạnh nhất trên iPad ở thời điểm hiện tại: Affinity Photo

Mỗi một đợt nâng cấp của Affinity hay Procreate như một ngày hội với hàng tá các tính năng mới đáng giá

import – export IMAGE

 • Lưu đè lên file củ
  File afphoto được lưu trên iPad và trên iCloud trong các thư mục khác nhau, khi file được mở ở đâu sẽ lưu về chỗ ấy. Trên PC và Mac thì điều này là hiển nhiên, nhưng với ios thì khác, khi các ứng dụng trên ios gần như độc lập nhau ở chế độ sandbox
 • Cải tiến các thao tác kéo thả files
 • Cải tiến các tính năng hỗ trợ định dạng TIFF
 • Cải tiến tính năng xuất nhập file PSD, PDF
 • Import from Camera” – hỗ trợ file RAW và tự động ghép các ảnh HDR.
 • Hỗ trợ import mảng trong suốt đinh dạng file TGA (targa) (một định dạng nén bảo toàn dữ liệu như png, tiff)
 • Tạo stacks các file RAW chính xác hơn

Toolbar

 • Công cụ mới: Median Brush tool
 • Depth of Field tool, trong thanh context toolbar, thêm nút “Constrain” modifier (cái này tìm chưa ra)
 • Cải tiến thao tác của crop tool trong các chế độ Original ratio và Custom Ratio
 • Cải tiến nhóm công cụ retouching trong chế độ ảnh 32bit (Clone, Healing, Patch, Blemish, Inpainting,..).
 • Cải tiến refine selection tool trong chế độ selections.
 • Cải tiến độ mượt tất cả các công cụ

context menu

menu xuất hiện khi tap lên màn bằng 2 ngón tay

 • Thêm nút “Undo” trong context menu.
 • Moved spelling suggestions to context menu

Layer panel

 • Solo mode: Chức năng ẩn các layer khác để dễ dàng thao tác trên 1 layer.Trong phiên bản trên Mac thì nhấn Opt + click vào thumbnail layer
 • Cải tiến thao tác di chuyển các đối tượng nhỏ (như không tăng giảm kích thước ngoài ý muốn).

Brush

 • import and export brushes: Tính năng import, export trong menu option bảng lệnh Brush
 • Cải tiến cơ chế chạm của Apple pencil – cho phép thêm nhiều chức năng như tì mũi viết Apple pencil lâu trên màn hình để lấy màu trong công cụ brush
 • Thuộc tính scatter “random” của Brush.
 • Cải tiến hỗ trợ độ nghiêng Apple Pencil.

font

 • Cài đặt thêm fonts chữ (trong preferences): Đây là tính năng giá trị nhất của lần nâng cấp này. 
 • Drag phóng to phong chữ: Có thể chỉnh kích thước font chữ linh hoạt trước khi nhập nội dung
  • Tab chọn text tool
  • Touch lên màn hình, giữ nguyên ngón tay chạm và trượt lên xuống để tăng giảm font chữ
 • Gõ được tiếng Việt: Cái này là một tiếng bộ so với phiên bản trên Mac và Affinity Designer

 • Nâng cấp giao diện text tool

style

Thêm tính năng import, export styles trong menu option

Adjustments panel: giờ đã có thể chuyển qua list mode.

Filter panel 

 • Thêm “Average Blur” filter – đây cũng là một tính năng đáng giá trong lần nâng cấp này
 • Thêm nút “constrain” vào Depth of Field Blur. Lưu ý: Tính này chỉ có được khi bật nút “enable on-screen modifier keys” trong Preferences > Interface 
 • Maximum / minimum filters giờ theo thiết lập channels hiện tại.
 • Cải tiến Perlin Noise filter

color

 • Tính năng fill ảnh Bitmap vào trong các hình vector.
 • All colour flyouts now have a built in colour picker.

Develop Mode

 • Thuật toán shadows / highlights hoàn toàn mới.
 • Thuật toán clarity hoàn toàn mới.
 • Tính năng xoay ảnh trong Develop mode.

Preferences

 • Show touches: Chế độ quay màn hình có các thao tác đa chạm.
 • Cache screen updates: chế độ tốn nhiều bộ nhớ hơn,  – you will see much less pixelation when painting etc. – but it uses more memory.
 • Save Location: Tùy chọn thư mục mặc định.

Một số tính năng khác

 • Thao tác Pasting đối tượng vào vị trí chính xác.
 • Cải tiến Handle vertical panoramas.
 • Channels page improvements / fixes.
 • Cải tiến “Save a copy” ổn định.
 • Khả năng “clear history” trong bảng lênh History.
 • Snapping candidates can now be selected by hovering over them whilst in a drag.
 • Increased the maximum undo stack size.
 • OpenType improvements.
 • Help improvements.


Hi,

We are pleased to announce the App Store release of Affinity Photo for iPad, version 1.6.7

The change-list is as follows:

– Brand new shadows / highlights algorithm in Develop.
– Brand new clarity algorithm in Develop.
– Now fully supports open-in-place – including saving back directly to the original location.
– New “Import from Camera” – supporting RAW and automatic HDR bracketed merge. Has fancy histograms and scopes.
– New ability to install custom fonts in preferences.
– New “Average Blur” filter.
– New “Solo” layer option in layer properties panel.
– New preferences option to show touches – good for screen recording.
– Added the “Median Brush” tool.
– Added ability to export brushes.
– Added ability to both import and export styles.
– Added option in preferences to cache screen updates – you will see much less pixelation when painting etc. – but it uses more memory.
– Added transparent TGA import support.
– Adjustments panel now has an option to show a simple list (by popular request).
– Overhaul of pencil / touch input mechanism – this enabled much needed functionality such as long pressing with Apple Pencil to pick colours in brush tools, etc.
– Apple Pencil can now dismiss flyouts without passing a tap through.
– Further performance improvements in develop persona.
– Preferences option to choose default storage location.
– Improved support for the dropping of files into an open document.
– Bitmap fills are now available on vector objects.
– Can now rotate image in Develop.
– Pasting now keeps things in the right place.
– Maximum / minimum filters now obey the current channels properly.
– Brush scatter works properly when controller is “random”.
– Improved angle / tilt support for Apple Pencil.
– Handle vertical panoramas better.
– Improved crop tool behaviour when using ratios.
– Improved retouching tools in 32bit mode.
– Improvements to selection refinement.
– Improved TIFF support.
– Channels page improvements / fixes.
– “Save a copy” stability improvements.
– Ability to clear history.
– New “Constrain” modifier button for Depth of Field tool.
– Snapping candidates can now be selected by hovering over them whilst in a drag.
– All colour flyouts now have a built in colour picker.
– Increased the maximum undo stack size.
– OpenType improvements.
– Added “Undo” to the two-finger-tap context menu.
– Improved input smoothing for all tools.
– Improved behaviour when trying to move small layers (ie. avoid inadvertent resizes).
– Improved text tool UI.
– Moved spelling suggestions to context menu.
– Creating stacks from RAW files now works more correctly.
– Improved Perlin Noise filter.
– PSD, PDF import / export improvements.
– Help improvements.
– Fixed transform studio aspect ratio lock.
– Fixed some HDR merge crashes.
– Fixed multiply blend mode in 32bit documents.
– Fixed marching ants disappearing when canvas is rotated.
– Fixed issues with “Direction” brush controller.
– Fixed colour picker appearing too easily in paint brush tool.
– Fixed long press being too short in some tools.
– Fixed HEIF import from Photos app.
– Fixed issue where stray colour picker loupe could remain after switching tools.
– Fixed incorrect DPI limit in resize tool.
– Fixed inability to export liquify meshes.
– Numerous other fixes and stability improvements.

Please do not post bugs or problems that you find when using this version of the software in this thread, instead make a new thread in the Bugs on iPad section

Leave a Reply