Affinity Publisher – Hỏi nhanh đáp gọn

Chuyên trang các câu hỏi thường gặp trên Affinity Publisher (AFB trên Mac)

Công thức toán học (Equation) trong AFB?

Phiên âm quốc tế?

export with package ?

Xuất file EPUB?

Hiện tại (1.7.1) thì Không

Spreads là gì?

A spread is simply a set of pages (usually two) viewed together. Khi các yếu tố thiết kế trang trí kết nối liên tục trong nhiều trang cùng hiển thị đồng thời thì đó là 1 Spread. Trong thiết kế tạp chí thì Spread = 2 pages do các hình mảng được trải rộng lên 1 trang đôi cho người đọc xem cùng 1 lúc. Với tờ gấp brochure thì thường Spread = 3 pages

Chỉnh khổ giấy ở đâu?

Vào File > Spread Setup

Chèn liên kết

Bạn có thể chèn Hyperlink (liên kết) và Anchor (điểm neo) lên text hoặc shape trong Text > Interactive

Xuất file PDF tương tác?

Chọn Export > PDF (for web)

Leave a Reply