All posts by leminhthanh

MTVN 5 – Văn hoá Đông Nam Bộ (Đồng Nai)

Cùng với Đông Sơn và Sa Huỳnh trong giai đoạn từ 2000 năm TCN đến đầu CN, văn hoá  Đông Nam Bộ (hay còn gọi là văn hoá Đồng Nai) là 1 trong 3 trung tâm văn hoá lớn đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam sau thời kỳ đồ đá mà về sau phát triển thành văn hoá Óc Eo ở Nam Bộ sau này. xem tiep MTVN 5 – Văn hoá Đông Nam Bộ (Đồng Nai)