BISL04 – Weather and Climate

Là cuốn thứ 4 trong bộ 16 cuốn “Britannica Illustrated Science Library” tạm dịch là thư viện sách minh họa khoa học của Britannica, một hiệu sách danh tiếng về các bộ bách khoa toàn thư giá trị.

Sách in đẹp, về chủ đề Khí hậu môi trường

Thể loại: Khí Hậu – Môi Trường
Nhà xuất bản: Britannica
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: true PDF
Dung lượng: 25,5 MB (112 trang)
Downloadpdf-icon Britannica Illustrated Science Library – Weather and Climate

 

Vài trang nội dung

Trọn bộ 16 quyển về 15 chủ đề

BISL 01 – Universe
BISL 02 – Rocks and Minerals
BISL 03 – Volcanoes and Earthquakes
BISL 04 – Weather and Climate
BISL 05 – Evolution and Genetics
BISL 06 – Plants, Algae and Fungi
BISL 07 – Invertebrates
BISL 08 – Fish and Amphibians
BISL 09 – Reptiles and Dinosaurs
BISL 10 – Birds
BISL 11 – Mammals
BISL 12 – Human Body 01
BISL 13 – Human Body 02
BISL 14 – Energy and Movement
BISL 15 – Technology
BISL 16 – Space Exploration

library_book

Leave a Reply