Thư Mục: Affinity Publisher

Phần mềm dàn trang, xuất bản sách

AB Mac – Di chuyển gốc tọa độ transform

Bài này được viết nhanh để đón nhận một tính năng nhỏ, nhưng rất đáng giá vừa xuất hiện trên Affinity Publisher trên Mac mà các nhà thiết kế rất thường xuyên sử dụng trên illustrator. Đó là di chuyển gốc toạ độ 00 vào vị trí thích hợp để dễ tính toán chính xác các khoảng cách trên một đối tượng. xem tiep AB Mac – Di chuyển gốc tọa độ transform

Affinity Publisher beta

Thành viên thứ 3 trong gia đình Affinity tập đoàn Serif vừa ra mắt phiên bản beta. Là sản phẩm được cộng đồng thiết kế mong chờ nhất, do chất lượng 2 sản phẩm trước đó của Serif rất tốt là Affinity Designer và Affinity Photo, có khả năng thay thế 2 sản phẩm chủ lực của Adobe là Illustrator và Photoshop. Nay Publisher ra đời được cho là sẽ thay thế Indesign trong dàn trang, xuất bản sách. xem tiep Affinity Publisher beta