Affinity Photo 1.7

Phầm mềm chỉnh sửa và xử lý ảnh trên Mac

Photoshop và Affinity Photo

Photoshop là một tượng đài, không ai có thể phủ nhận điều đó. Nhưng không ít những rào cản ngăn cách người sử dụng photoshop với phiên bản hợp pháp là bởi do phần mềm này quá mắc và khá cồng kềnh. Giải pháp thay thế hiện nay có hai phần mềm Affinity Photo và Pixelmator, trong đó Affinity Photo của tập đoàn Serif có phần chuyên nghiệp hơn. → → xem tiep Photoshop và Affinity Photo