Anatomy for artist – Oxana Fighting 2

Tiếp tục trạng thái chiến đấu với vóc dáng cơ bắp nữ tuyệt đẹp của Oxana, vũ khí giờ đây là.. song kiếm. Các tư thế vẫn đủ cả 4 góc độ dành cho họa sĩ và nhà điêu khắc.

Bộ sưu tập: Oxana Fighting 2
Chất lượng ảnh: 300 ppi (2808 px x 4212 px)
Download pageOxana Fighting

library_photostock

Leave a Reply