Anatomy for artist – Oxana Fighting 3

Hình thể nữ cơ bắp trong trạng thái chiến đấu với rìu và kiếm, ở đủ cả 4 góc độ dành cho họa sĩ và nhà điêu khắc.

Bộ sưu tập: Oxana Fighting 3
Chất lượng ảnh: 300 ppi (2808 px x 4212 px)
Download ảnh gốc  – Click phải lên ảnh và chọn Save link as…

library_photostock

Leave a Reply