inDesign – Các câu hỏi thường gặp

Chuyên trang các câu hỏi thường gặp trên Adobe InDesign CC 2018

Chuyển các thành phần trong page Master nằm lên trên

Copy các thành phần đó rồi dán vào layer trên cùng trong bảng lệnh Layer

(https://graphicdesign.stackexchange.com/questions/9344/master-page-display-on-top-in-indesign)

Giao diện tạo file PDF tương tác (interactive PDF)

Vào Window > Workspace > [Interactive for PDF]

Cân đoạn text xuống giữa khung text (vertical middle align)

  • Quét chọn đoạn text
  • Vào Object > Text Frame Options > Vertical Justification > Align: Center

Điều chỉnh kích thước khung bao và cả nội dung ảnh place

Nhấn giữ nút ⌘ trước khi drag góc khung bao

Nền trắng khi place file tiff

Bạn sử dụng file psd thay vì place tif

Leave a Reply