xPlan

Chuyên danh sách thủ thuật xPlan trên iPad

Apple Garageband iPad

Chuyên trang danh sách các thủ thuật Garageband trên iPad

Apple Pages iPad

Chuyên trang danh sách các thủ thuật Pages trên iPad

Procreate

Chuyên danh sách thủ thuật Procreate trên iPad

Nâng cấp Affinity Designer iPad 1.8

Hôm nay Serif ra bản nâng cấp Affinity Photo, Affinity Design và Affinity Publisher lên 1.8 trong tất cả các phiên bản iPad, Mac

Affinity Photo iPad

Chuyên trang danh sách các thủ thuật trên Affinity Photo trên iPad

Nâng cấp Affinity Photo iPad 1.8

Hôm nay Serif ra bản nâng cấp Affinity Photo, Affinity Design và Affinity Publisher lên 1.8 trong tất cả các phiên bản iPad, Mac

Shapr3D

Chuyên danh sách thủ thuật Shapr 3D trên iPad

Notability iPad

Chuyên danh sách thủ thuật Notability trên iPad

Nâng cấp LumaFusion 2.2.1

Những nâng cấp trên phiên bản 2.2.1 của ứng dụng biên tập phim nổi tiếng LumaFusion

LumaFusion – lồng video vào text

Thực ra là "Lồng Video vào text" trong LumaFusion là hiệu ứng xoá nền xanh chứ không phải là hiệu ứng mặt nạ như trong các trình biên tập viedeo khác. Vì vậy thao tác sẽ hơi nhiều bước hơn 1 chút nhưng cũng khá đơn giản và dễ thực hiện

iThoughts-ipad

Chuyên danh sách thủ thuật iThoughts trên iPad

Subcategories