Cài đặt font UTM vào iPad

Một trong những trở ngại lớn nhất với nhà thiết kế khi sử dụng iPad là không thể cài thêm font chữ vào được. Để khắc phục tình trạng khó chịu này, một số ứng dụng cho phép cài đặt font, nhưng chỉ cài vào ngay trong bản thân ứng dụng mà không sử dụng được ở các ứng dụng khác.

Với những úng dụng chưa có tính năng cài đặt font (ví dụ như Affinity Photo) thì các thao tác soạn thảo chỉ trông cậy vào bộ font cài đặt sẵn trên iPad, mà bộ font không đủ để thiết kế, đặc biệt là các bộ font tiếng việt.

Bài hướng dẫn dưới đây chỉ cách cài đặt thêm font vào iPad qua 2 ứng dụng chuyên cài đặt font là.

 

AnyFont là ứng dụng mạnh mẽ nhất, nhưng có phí ($2), chúng ta sẽ sử dụng cái thứ 2 là Font Manager (free)

Bước 1: Tìm Font Manager trên itune store và cài đặt vào iPad

Link: Font Manager: https://itunes.apple.com/us/app/font-manager/id789211165?mt=8

Bước 2: Truy cập vào thư mục font trong kho VietChiGo và download font UTM

Sử dụng Safari trên iPad

  • Vào link: Font _vietchigo
  • Đăng nhập với pass: vietchigo
  • Vào thư mục Vietnam > UTM_font
  • Tap “Download Folder
  • Cả thư mục sẽ được nén thành 1 file zip, tap vào chữ “more” dòng cuối cùng và chọn Font Manager
  • Ứng dụng Font Manager sẽ bật lên

Bước 3: Đưa font vào hệ thống iOS

Ở cột bên trái của Font Manager có 2 thẻ:

  • Installed: là các font đã được cài đặt vào hệ thống
  • Available: Là các font đã có ở Font Manager chuẩn bị cài đặt vào iOS

Chọn 1 font (ví dụ UTM Avenida), bên cửa sổ bên phải tap “install”

Một thông báo xuất hiện

Tap Allow

Tap install

Bước 4: Kiểm tra

Trong Settings

Thử kiểm tra font trong Pages


Tham khảo: https://youtu.be/Y0ltmIFg1TU

Leave a Reply