pixelmator trên iPad và các thao tác cảm ứng

Pixelmator trên iPad được thiết kế đặc biệt cho việc chỉnh sửa ảnh qua các thao tác đa chạm trên màn hình cảm ứng, vì thế nó rất thân thiện với người dùng.

THAO TÁC VỚI MÀN HÌNH

Bật tắc chức năng, nút nhấn (tap)

 

Dịch chuyển trang vẽ (Pan)

Chạm và giữ 2 ngón lên màn hình, di chuyển sẽ xê dịch cả trang vẽ (canvas)

 

Phóng to màn hình (zoom in)

Chạm và giữ 2 ngón lên màn hình, tách xa 2 ngón, phóng to màn hình, để thao tác lên đối tượng chi tiết hơn

  • Tách nhanh sẽ phóng to màn hình 200%
  • Phóng to từ từ sẽ xuất hiện ô %, bạn có thể phóng to đến 6400%.
  • Trở về 100%, khi phóng to trên 85% sẽ chuyển thành Fit → Fullscreen → 100%

 

zoom out (thu nhỏ)

Chạm và giữ 2 ngón lên màn hình, gom 2 ngón gần lại để thu nhỏ trang vẽ

 

Full Screen: Chuyển qua chế độ toàn màn hình

Tap (chạm) lên thanh công cụ ở canh trên.

 

Hiển thị bảng lệnh Layer

Chạm và quẹt sang phải 1 ngón tay lên cạnh trái màn hình để trượt bảng layer ra

 

Undo và redo

Sử dụng bộ nút Undo/redo bằng cách chạm và giữ 1 ngón tay lên nút undo.

 

THAO TÁC VỚI ĐỐI TƯỢNG

Chọn đối tượng (Select)

Chọn đối tượng bằng cách tap lên đối tượng đó

Tap 2 lần liên tiếp, xuất hiện menu

 

Di chuyển đối tượng (Move)

Chạm và giữ ngón tay lên đối tượng (image, shape), cho đến khi xuất hiện dấu hiệu đối tượng được chọn (đường bao hình chữ nhật màu xanh), kéo để di chuyển đối tượng

 

Tăng giảm kích thước đối tượng (scale)

Sử dụng Pinch lên đối tượng bằng 2 ngón tay, sẽ tăng giảm kích thước giữ nguyên tỷ lệ. Xuất hiện ô hiển thị thông số dài rộng thay đổi theo thao tác.

Tip: Có thể tap và kéo 1 ngón lên các điểm cạnh khung bao để tăng giảm kích thước đối tượng.

 

Xoay đối tượng

Giữ một ngón tay lên đối tượng, chạm thêm 1 ngón tay và di chuyển theo hướng xoay đối tượng. Một ô nhỏ hiển thị góc xoay bằng độ xuất hiện. Bạn có thể xoay thêm nếu vẫn còn giữ một ngón.

 

 

CÁC THAO TÁC CẢM ỨNG ĐA CHẠM

Tap (chạm): Chạm nhanh hay giữ lâu một chút 1 ngón tay lên màn hình.

 

Drag (kéo): Chạm và kéo 1 ngón tay lên màn hình

 

Pinch: Đặt 2 ngón tay lên màn hình và tách ra để phóng to.

 

Pinch: Đặt 2 ngón tay lên màn hình và gom vào để thu nhỏ

 

Rotate (xoay): Chạm và xoay 2 ngón lên màn hình.

Leave a Reply