Hiệu ứng mặt tượng vỡ

Tiếp tục khám phá Pixelmator trên iPad với một khuôn mặt ma quái, đầy vẻ bí hiểm

Nguyên liệu bao gồm :

  1. Một gương mặt bình thường, càng dữ càng tốt (cái này hiền queo)

2. Một mảng đá nứt

Xem cách tạo file mới

Bước 1: Tách riêng đôi mắt

Chọn đôi mắt bằng công cụ Free Selection

Click tool icon  > chọn Select > Chọn Free Selection

Quét chọn con mắt

Kiểm “Add to” (số 2) để chọn thêm con mắt bên kia

Click Refine (số 3) vàđiều chỉnh bằng cách kéo thanh trược Softness để làm mềm biên vùng chọn. Nhấn Done để thoát khỏi chế độ Refine

Nhấn tiếp Done để thoát chế độ Selection

Trong khi vùng chọn vẫn đang hiển thị, Tap lên vùng chọn kích hoạt menu “cop..”. Chọn Duplicate để tách vùng chọn ra 1 layer mới (paste in place)

Đôi mắt đã được tách ra 1 layer mới (mở bảng lệnh Layer để kiểm tra: Quẹt phải vào cạnh trái màn hình)

Bước 2: Áp màu lên đôi mắt

Chọn tool icon > Format > bật Fill > Chọn màu trong Color

Tạo hiệu ứng viền đỏ

  • Bật Shadow, chọn màu đỏ cho Color (màu bóng đổ)
  • Giảm Offset = 0px

Vậy là xong đôi mắt ma quái

Bước 3: Mặt tượng đá nứt

Đưa chất liệu mảng đá nứt vào, (xem cách insert photo)

Mảng đá nứt thành 1 layer nằm trên layer khuôn mặt. Chọn chế độ hoà trộn là Multiply

  • Tap lên layer “Mảng đá”, chọn Format
  • Chọn Blending > Multiply

Xoá để phần đá nứt chỉ áp lên khuôn mặt, cơ thể

Bước 4: Chỉnh màu khuôn mặt

  • Tách khuôn mặt ra một layer riêng như trên, qua các bước: Selection  Refine  Duplicate.
  • Chỉnh màu Layer khuôn mặt: Tool icon > Adjust Colors
  • Tuỳ chỉnh Level, Contrast, Color sao cho Khuôn mặt có màu giống đá nhất

Bước 5: Nhuộm xanh màu áo trùm đầu

Nhân bản Layer cuối cùng để giữ layer gốc

Chỉnh màu áo sang xanh

  • Chỉnh màu Layer nền áo: Tool icon > Adjust Colors
  • Tuỳ chỉnh Level, Contrast, Color sao cho màu áo đạt hiệu quả nhất

 

Thành phẩm là 1 khuôn mặt ma quái (tham khảo cách xuất file)

 


Leave a Reply