Kickbox 4/4

Phần 4 của bộ sưu tập ảnh chất lượng cao các tư thế võ thuật ở nhiều chuỗi động tác dành cho họa sĩ và nhà điêu khắc.

Bộ sưu tập: Kickbox
Chất lượng ảnh: 300 ppi (2048 px x 2327 px)
Download page: Kickbox (pass: vietchigo)

Leave a Reply