Tag Archives: Tạo hình

Vũ khí cổ người việt

Lời giới thiệu

Việt Nam nằm ở vị trí thuận lợi dọc theo một trong những tuyến đường chính của thương mại hàng hải Đông Nam Á mà bắt đầu phát triển từ thế kỷ 16 trở đi. Những bến cảng của đất việt giao thương thường xuyên với Trung Quốc, Nhật Bản, Siam, và từ châu Âu là Hà Lan, Pháp và Anh. Sự trao đổi văn hoá đã diễn ra, ảnh hưởng từ nhiều nền văn hoá khác nhau được thể hiện trong các vũ khí truyền thống của họ.

(Dịch từ “Antique Vietnamese arms”, tác giả Peter Dekker , viết ngày 24/5/2016) → → xem tiep Vũ khí cổ người việt