Viết Chì Gỗ và Tác Phẩm

Viết Chì Gỗ và Tác Phẩm
Doing what you like is freedom
Liking what you do is happiness

Thiết Kế với chữ

Mặt đồng Hồ

Kỹ Niệm Chương

Vector với 2 màu đen trắng


Ngẫu hứng với 2 màu đen trắng với Affinity Designer

Vẽ kỹ thuật số

Vẽ sơn dầu

Youtube

BOOK
BAMBOO BRIDGE IN CU CHI
TAY TRA JUNGLE IN QUANG NGAI