Các từ tiếng Việt dễ bị sai

Là người hay bị sai tiếng việt, nên mình phải tự tạo riêng một danh sách các từ hay nhầm lẫn (dựa trên số lần bị nhắc nhở 🙂 ). Tất cả các phát hiện, góp ý từ đọc giả được ghi lại để chỉn chu văn phong cho các bài viết sau này. 

Khoan hãy học các quy luật ngôn ngữ khó nhớ, chúng ta hãy bắt đầu với các từ sai thường gặp nhất từ bản thân mình, và từ những người xung quanh. Bài này sẽ được bổ sung liên tục để giúp người thiết kế tránh được những lỗi văn bản nghiêm trọng mà đã từng thấy ngay trên banner to đùng giăng ngang cửa ngõ vào thành phố.

Ở đây, mình sẽ phân làm 2  kiểu sai phạm cho đơn giản

  1. Lấy TỪ này sử dụng nhầm cho từ kia. Kiểu nhầm lẫn này sẽ được phân biệt bằng ví dụ.
  2. Sử dụng các TỪ không hề tồn tại nhưng nhìn riết quen mắt. Đó là các từ bị gạch ngang trong danh sách.

Dấu “hỏi” và “ngã”

chẳn   ≠  chẵn: số chẵn
chẳng: chẳng lẽ, chẳng may   ≠  chẵng

chử   ≠  chữ: chữ nghĩa text

chửa: có bầu   ≠  chữa: sửa chữa

cỡi→ cởi: cởi đồ, cởi áo, cởi mở

cởi ngựaCưỡi ngựa

cửu: vĩnh cửu forever  ≠  cữu: linh cữu

dở: xấu, tệ bad  ≠  dỡ: tháo dỡ → dở khóc dở cười

gỏ  ≠  : gõ cửa knock

gủi  ≠  gũi: gần gũi

lẩn lẩn thẩn, lẩn trốn  ≠  lẫn lẫn lộn

lẻ: lẻ loi, số lẻ odd  ≠  lẽ: có lẽ (may be), lặng lẽ

lổ: loang lổ  ≠  lỗ: lỗ vốn, cái lỗ hole

lở: lở loét (vết thương)  ≠  lỡ: Lỡ lầm, lỡ tay mistake

lơ lững  ≠  lơ lửng

khẩn: cầu khẩn, khẩn hoang  ≠  khẫn

kỷ: kỷ luật, kỷ niệm, ích kỷ, thế kỷ  ≠  kỹ: kỹ thuật, kỹ nữ

mạnh mẻ  ≠ mạnh mẽ

nghỉ: nghỉ ngơi relax   ≠  nghĩ: suy nghĩ think

ngỏ: ngỏ lời  ≠  ngõ: cửa ngõ, ngõ hẻm

nhở: nhắc nhở  ≠  nhỡ: lỡ

nổ: bùng nổ  ≠  nỗ: nỗ lực

nổi: nổi bật  ≠  nỗi: nỗi lòng, đến nỗi

nửa: 1/2 (half)  ≠  nữa: thêm nữa (more)

phản: phản đối, tương phản  ≠  phãn

quỷ: ma quỷ  ≠  quỹ: ngân quỹ

rảnh: rảnh rỗi free  ≠  rãnh: cống rãnh

rẻ: mắc rẻ cheap  ≠  rẽ: chia rẽ, rẽ ngang turn, riêng rẽ

sẻ: chia sẻ share  ≠  sẽ: sẽ làm will

sỏi: sỏi đá  ≠  sõi: sành sõi

sửa: sửa chữa fix  ≠  sữa: sữa tươi milk

trải: trải nghiệm  ≠  trãi

triển: phát triển, triển lãm, triển vọng  ≠  triễn

“t” và “c” ở cuối chữ

buộc lòng  ≠ buột

chặc: chặc lưỡi  ≠  chặt: chặt chẽ

chiết: chiết tách  ≠  chiếc: một chiếc lá each

gớm ghiếc

khe khắc  ≠  khe khắt

lượt: lần lượt, đến lượt  ≠  lược: cây lược, xâm lược

nổi bậc  ≠  nổi bật

  • bậc: bậc thang – bật: bật nẩy
  • nổi: nổi bật, nổi tiếng, trôi nổi – nỗi: nỗi lòng

phác thảo  ≠  phát thảo

vược  ≠  vượt: vượt khó

quy tắt

“x” và “s”

đường xá → đường sá

se xuase sua

có “g” hay không có “g”

bảngboard  ≠ bản: thôn bản, bản làng

khoản: điều khoản  ≠  khoảng: khoảng cách

lãng mạn  ≠  lãng mạng

ng và ngh

ngành: ngành nghề  ≠  nghành

“d” và “gi”

dành: dành dụm save  ≠  giành: giành giật

“tr” và “ch”

chuyện: kể chuyện (nghe)  ≠  truyện: truyện ngắn (đọc)

các câu chuyện truyền miệng

Các cặp từ cứ bị sai hoài

chỉnh: chỉnh sửa  ≠  chỉn: chỉn chu

chuẩn đoán  ≠  chẩn đoán

dùm  ≠  giùm: giúp

đạt: đạt được  ≠  đoạt: chiếm đoạt

kết cục  ≠  kết cuộc

mênh: mênh mông  ≠  mêng

sáng lạng  ≠  xán lạn

Tuần lầu  ≠ Tầng lầu

thêu: thêu dệt   ≠  thiêu: thiêu đốt

Những từ khó viết

đục khoét

gập ghềnh

giãy giụa

hãn hữu

lãng đãng

khập khiễng

nguệch ngoạc

ngoằn ngoèo

nghễnh ngãng

ngút ngàn

nhão nhoét

nghe phong phanh

giương vuốt

xộc xệch

2 thoughts on “Các từ tiếng Việt dễ bị sai

  1. Hình như Cưỡi ngựa và cởi đồ, cởi áo cởi mở mới đúng chứ??? (theo Tự điển Tiếng việt của Nhóm Hoàng Phê)

Leave a Reply